HemHej!
Hoppas att ni alla är friska och håller er på avstånd…

Pandemin härjar, och vi behöver skapa ett alternativt årsmöte.

Jag har vädjat till styrelsen att accpetera ytterligare ett års uppdrag,
och fått stort gehör för detta.
Så om ingen opponerar sig, eller till och med önskar plats i styrelsen,
 så blir den 2021 med endast små justeringar densamma.

Ekonmiskt har det givetvis varit ett förfärligt år;
endast 2,3 uthyrningar, ingen tipspromenad, ingen loppis,,,

Men den stora glädjen är dock medlemsantalet. Ca 110 betalande hushåll!
Fantastiskt och det gör att vi känner stödet och att vi behövs.
Det innebar endast ett litet minus i kassan, men långt ifrån alarmerande.


2021-03-17
till dess tar vi emot sedvanliga synpunkter, och även förslag på styrelsemedlemmar.
Sedan formulerar vi ett digitalt Årsmötesprotokoll.


2021
Vi söker verksamhetsbidrag, samlar in lite skrot, och kämpar vidare.
Inom styrelsen finns det en hel del ideer och förslag på arrangemang och aktiviteter.
Barnen, konstutsällningar,tipspromenad, höstloppis, danskurser, bytesdagar osv

Men först skall vi oss tas ur detta hela och friska!

Har du egna ideer och förslag?  Vill du vara med på maillista?


tips@bygdegarden.se


Tänk klokt och håll varandra i rena händer!

Göran Berndtsson
 Ordförande Ullens Bygdeförening
www.bygdegarden.se
facebook: Bygdegården Bålgård